blog-6
ارسال شده توسط: 0دیدگاه

آیا آبگرمکن خورشیدی توجیه اقتصادی دارد؟

 

برای درک صحیح تر این موضوع به نمودار تصویر زیر توجه فرمائید:

در تصویر فوق، مکعب کوچک قرمز رنگ در پائین، مصرف سالیانه انرژی در جهان است و مکعبهای مجاور ذخایر منابع فسیلی و هسته ای را نشان می دهد. مکعب زرد انرژی تابشی یک سال خورشید به زمین است. نسبت را مقایسه کنید!! پس انرژی خورشیدی انرژی پایدار و پرقدرت برای بشر است که باید با تکنولوژیهای نوین از آن بهره مند گردد.

 

کشور ایران در عین قرار داشتن بر روی کمربند خشک جهان، بر روی کمربند تابش جهان قرار دارد. میانگین پتانسیل تابشی 5 KWh/sqm در ایران نشان دهنده توان بالای خورشید در تامین انرژی کشور است. این عدد برای اروپا 2.5 KWh/sqm است.
پس ما  در کشور ایران باید با ارائه راهکارهای مناسب از این نعمت الهی که بدون کابل کشی و لوله کشی به منزل و ساختمان ما میرسد استفاده نمائیم. یکی از این راهکارها آبگرمکن های خورشیدی است.

آبگرمکن های خورشیدی:

بین 20 الی 30 درصد از میزان انرژی مصرف شده در یک ساختمان صرف گرمایش آب بهداشتی میشود.

 

 

در ایران میتوان در میانگین سالیانه،  70% از انرژی مورد نیاز جهت گرمایش آب را از طریق خورشید تامین نمود که این کار با آبگرمکن های خورشیدی قابل حصول است.

توجه:

سیستم های آب گرم خورشیدی تامین کننده آب گرم بهداشتی در سراسر سال هستند. این سیستم ها میتوانند بخشی از گرمایش فضا در زمستان را نیز تامین نمایند. اما بدلیل اینکه تامین گرمایش فضای ساختمان همواره در زمستانها مورد نیاز است و در زمستان به دلیل کاهش طول روز و نیز کاهش زاویه تابش خورشید و در نتیجه کاهش انرژی قابل جذب خورشید، به منظور تامین گرمایش فضای ساختمان باید سطح کلکتورهای خورشیدی را به میزان مورد نیاز افزایش داد. با این کار میتوان تا 30% انرژی برای گرمایش فضای ساختمانها را از خورشید تامین نمود

توجیه اقتصادی استفاده از آبگرمکن های خورشیدی:

برای بررسی توجیه اقتصادی استفاده از آبگرمکن های خورشیدی، یک آبگرمکن خورشیدی نمونه که دارای ظرفیت 300 لیتر مخزن ذخیره با 4 مترمربع کلکتور خورشیدی است را در شهر شیراز قرار داده ایم.
نمودار عملکرد این آبگرمکن که توسط نرم افزار شبیه ساز تهیه شده است،  در 12 ماه سال به صورت زیر است:

 

این آبگرمکن باید روزانه 300 لیتر آب گرم 60 درجه از آب ورودی 15 درجه تولید نماید. برای تامین این میزان آب گرم در طول سال، انرژی مورد نیاز به صورت زیر محاسبه می شود:

Q=MCdT = 300*4200*45*365= 20695.5 Mj/year /3.6 = 5750 KWh/Year

طبق شبیه سازی بعمل آمده، این آبگرمکن خورشیدی در سال معادل 4000 KWh از خورشید انرژی جذب کرده و به آب می دهد. یعنی بیش از 60 درصد سهم خورشیدی.

  • ارزش انرژی جذب شده از خورشید بر اساس قیمت برق:

طبق قانون بودجه 87، قیمت هر کیلووات ساعت برق به نرخ آزاد معادل 773 ریال است.

R= 4000*773=3,092,000 Rials

  • قیمت تقریبی این آبگرمکن با کیفیت خوب در حدود : 8 میلیون ریال

درنتیجه:

  • دوره بازگشت سرمایه:       E= 8,000,000/3,000,000 = 2.6 Year

بنا بر این با احتساب راندمان، دوره بازگشت سرمایه در این مسئله معادل 3 سال است که این به معنی این است که پس از 3 سال، آبگرمکن خورشیدی پول اولیه خودش را بازپس داده و پس از آن به سود دهی می رسد.

بنابر این آبگرمکن خورشیدی دارای توجیه اقتصادی است.

 

پاسخ دهید