دسته: انرژی های پاک

ارسال شده توسط: 0دیدگاه

خورشید منبع بی پایان انرژی

با توجه به وزن خورشید که حدود ۳۳۳ هزار برابر وزن زمین است. این کره نورانی را می‌توان به‌عنوان منبع عظیم انرژی تا ۵ میلیارد سال آینده به حساب آورد.خورشید منبع عظیم انرژی بلکه سرآغاز حیات و منشاء تمام انرژیهای دیگر است.
ارسال شده توسط: 0دیدگاه

آیا آبگرمکن خورشیدی توجیه اقتصادی دارد؟

  برای درک صحیح تر این موضوع به نمودار تصویر زیر توجه فرمائید: در تصویر فوق، مکعب کوچک قرمز رنگ در پائین، مصرف سالیانه انرژی در جهان است و مکعبهای مجاور ذخایر منابع فسیلی و هسته ای را نشان می دهد. مکعب زرد انرژی تابشی یک سال خورشید به زمین است. نسبت را مقایسه کنید!! […]