دسته: آبگرمکن خورشیدی خانگی

ارسال شده توسط: 0دیدگاه

انواع آبگرمکن های خورشیدی

آبگرمكن خورشيدی: آبگرمكن های خورشيدی به طوريكه از نام آنها پيداست از طريق جذب انرژی خورشيد و تابش نور بر صفحات جاذب ( كلكتور ) عمل می نمايند و راندمان گرمايشی آنها در فصول مختلف سال و بر حسب موقعيتهای جغرافيايی هر شهر متفاوت می باشد …   انواع كلكتورهای خورشيدی ·        كلكتور‌های تخت Flat-plate […]