دسته: آبگرمکن خورشیدی صنعتی

ارسال شده توسط: 0دیدگاه

خورشید منبع بی پایان انرژی

با توجه به وزن خورشید که حدود ۳۳۳ هزار برابر وزن زمین است. این کره نورانی را می‌توان به‌عنوان منبع عظیم انرژی تا ۵ میلیارد سال آینده به حساب آورد.خورشید منبع عظیم انرژی بلکه سرآغاز حیات و منشاء تمام انرژیهای دیگر است.

آبگرمکن های خورشیدی با کلکتور های تحت خلا و یا بعبارتی جدیدترین نوع آبگرمکن های تولید شده در جهان

مردم

ارسال شده توسط: 0دیدگاه

جدیدترین نوع آبگرمکن های خورشیدی

  آبگرمکن های خورشیدی با کلکتور های تحت خلا و یا بعبارتی جدیدترین نوع آبگرمکن های تولید شده در جهان : کلکتور های این آبگرمکن از نوع کلکتورهای لولۀ خلاء شیشه ای با قابلیت تولید آبگرم با دمای بین 50 تا 70 درجۀ سانتیگراد در زمستان و 90 درجه در تابستان  میباشد ، هر کلکتور […]