مزایای استفاده از سیستم گرمایش خورشیدی مرکزی مقیاس بزرگ (صنعتی)

 

 

1-مناسب برای هر منطقه : شما می توانید تعداد کلکتور هاي مختلف خورشیدی را بر مبنای آب و هوای مناطق مختلف، انتخاب کنید. حتی در دماهای بسیار پایین هم می توان از این سیستم استفاده نمود.
2- راحتي و كاربردی بودن : با توجه به اینکه این سیستم می تواند با سیستم های گرمایشی دیگر (اعم از فسیلی یا الکتریکی) ترکیب شود. این سیستم ها می توانند به عنوان سیستم پشتیبان عمل کرده، و وجود آبگرم مورد نیاز را تضمین نماید.
3- ایمن و قابل اعتماد : – سیستم گرمایش مرکزی خورشیدی مقیاس بزرگ, از انرژی خورشیدی به عنوان انرژی اصلی و با استفاده از انرژی برق یا هر گونه دیگر به عنوان انرژی کمکی استفاده مي كند كه داراي مزاياي بسياري است: عملكرد پایدار ، ترکیب و کنترل انرژی خورشیدی با سایر منابع انرژی به صورت خودکار با استفاده از کنترلر های مخصوص این سیستم، بسیاری از مسائل ایمنی پیشبینی شده و تحت کنترل می باشد.
4- سیستم های چند کاربردی : تنظیم درجه حرارتهاي مختلف آب برای خواسته های مختلف. می توان از نقاط مختلف سیستم آب با دمای های مختلف برای کاربردهای گوناگون بدست آورد.
5-حفاظت از محیط زیست و صرفه جویی انرژی : – سیستم گرمایش خورشیدی مرکزی مقیاس بزرگ, به علت استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان منبع اصلی انرژی ، هیچ آلودگی برای محیط زیست ندارد